Víte, jak správně třídit odpad?

Třídění odpadů je vlastně docela jednoduché a 73 % obyvatel ČR také proto své odpady již aktivně třídí. Nastanou ale jistě chvíle, kdy si možná nejste jistí, jak s konkrétním druhem odpadu naložit.

Papír a nápojové kartony

PATŘÍ

 • časopisy, noviny, sešity
 • krabice (před vhozením je třeba je rozložit a šetřit tak prostor pro další nepotřebný papír)
 • papírové obaly
 • cokoliv z lepenky
 • knihy s měkkou obálkou
 • ostatní neznečištěné papíry všeho druhu
 • obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
 • bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku
 • krabice od džusů, vína a jiných nápojů
 • krabice od mléka a mléčných výrobků
 • kartonové obaly od omáček, smetany

NEPATŘÍ

 • celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr)
 • uhlový papír
 • termopapír (např. účtenky)
 • mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
 • pozor, použité dětské pleny či použité papírové kapesníčky opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
 • „měkké“ sáčky (např. sáčky od kávy, chipsů a různých potravin v prášku)
 • znečištěné nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

Více informací

Papír a nápojové kartony se odkládají do modrých sběrných nádob (kontejnerů) a pytlů.

Sebraný papír z kontejneru slouží jako surovina pro další výrobu. Sběrový papír se při výrobě papíru běžně používá už desítky let. Prakticky v každém papíru, který dnes používáme, je nějaký podíl recyklované suroviny. Je logické, že chceme-li vyrobit kvalitní výrobky, musíme mít také kvalitní surovinu.

Kontejner s papírem se vyprázdní do svozového vozu. Naplněný svozový vůz pak míří na dotřiďovací linku. Tam se papír vyklopí na běžící pás a pracovníci ho ručně dotřiďují: vybírají případné nečistoty a rozdělují sebraný papír na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, kartony, atd.). Každý z nich se zpracovává na jiné výrobky.

Recyklačních závodů na nápojové kartony u nás existují jen dva typy. Tím nejběžnějším je papírna. Nápojové kartony jsou ze tří čtvrtin tvořeny velmi kvalitním papírem, zpracovávají se v nich tedy stejně jako běžný sběrový papír. Jiná možnost zpracování je, že se z celých nápojových kartonů vyrábějí stavební desky.

Plasty a drobný kovový odpad

PATŘÍ

 • fólie, sáčky, plastové tašky
 • sešlápnuté PET lahve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
 • balící fólie od spotřebního zboží
 • obaly od CD disků a další výrobky z plastů
 • pěnový polystyren (vhazujeme jen v menších kusech)
 • prázdné plechovky od potravin a nápojů
 • kovové tuby a alobal
 • kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

NEPATŘÍ

 • mastné obaly se zbytky potravin
 • obaly se zbytky čistících přípravků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky
 • plechovky od barev a obaly od nebezpečných látek
 • tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek

Více informací

Plasty, PET lahve a drobné kovy se odkládají do žlutých sběrných nádob (kontejnerů) a pytlů.

Vytříděný plast putuje ze žlutých kontejnerů na třídící linku, kde se ručně třídí podle jednotlivých druhů. V kontejnerech je pestrá směs různých druhů plastů, z nichž každý má trochu jiné složení, vlastnosti i použití. Čím lepší dotřídění, tím větší je naděje, že se jednotlivé druhy podaří recyklovat na nové výrobky. Způsob dotřídění odpadu se může na jednotlivých třídících linkách lišit.

Z dotříděných plastů recyklací vznikají další užitečné produkty, jako např. dlažba, zahradní nábytek nebo protihlukové stěny u dálnic. Rozemleté PET jsou přeměňovány na vlákna, ze kterých se pak vyrábějí koberce, textilie nebo teplé výplně spacáků a zimních bund. Takto dostává odpad druhou šanci. Na území České republiky aktuálně působí desítky zpracovatelů druhotných plastů.

Sklo

PATŘÍ

 • sklenice od kečupů, marmelád nebo zavařenin
 • rozbité sklenice
 • rozbité skleněné mísy
 • lahve od nealkoholických nápojů
 • lahve od vína a ostatních alkoholických nápojů
 • tabulové sklo z oken a ze dveří

NEPATŘÍ

 • keramika
 • porcelán
 • varné sklo
 • sklokeramika (např. nádoby na pečení)
 • autosklo
 • zrcadla
 • drátované sklo
 • zlacená a pokovená skla

(takové odpady patří do směsného odpadu; velké kusy do sběrného dvora)

Více informací

Sklo se třídí do zelených a bílých sběrných nádob (kontejnerů)

Sklo se na rozdíl od jiných složek dotřiďuje ručně pouze v první fázi a v dalších krocích se využívají stroje. Důvodem je potřeba zajištění vysoké čistoty suroviny. Velmi často se využívají poloautomatické linky, kde se skla téměř nemusí dotknout lidská ruka. Pro dotřídění je výhodné, když je sklo co nejméně rozbité. Na lince se z něj odstraňují hlavně nevhodné věci, které se do něj omylem dostaly – kameny, porcelán, kovové a plastové uzávěry a podobně.

Moderní dotřiďovací linky dokážou vytřídit nečistoty od skleněných střepů a roztřídit sklo podle barev. Barvu rozpozná laserové čidlo a přesně mířený paprsek vzduchu pak příměs “odfoukne” pryč. Jednodušší a méně nákladné je však rovnou třídit sklo do zeleného a bílého kontejneru. Proto se takový sběr podporuje i v obcích ČR.

Sklo lze recyklovat stále znova, jeho kvalita se recyklací nemění. Proto se většina skla vytříděného z komunálního odpadu vrací do skláren, kde se přidává do sklářského kmene.

Kovový odpad větších rozměrů

PATŘÍ

 • staré kovové nádoby (např. hrnce, mísy)
 • vyřazené kovové nářadí
 • kovové konve a jiné drobné zahradní náčiní
 • neupotřebitelný stavební kovový materiál (např. spojky, trubky)
 • ostatní kovové odpady z domácností

NEPATŘÍ

 • plechovky od barev
 • obaly od nebezpečných látek
 • tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek
 • domácí spotřebiče
 • jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů (a to ani jejich demontované části)

Více informací

Kam odevzdat kovové odpady?

Kovové odpady větších rozměrů odevzdávejte do sběrných dvorů – LCO Bobrky nebo v areálu nákupního centra Kaufland Vsetín.

Bioodpad

PATŘÍ

 • listí, zbytky rostlin
 • drobné větve
 • posekaná tráva
 • dřevo, kůra, části keřů

NEPATŘÍ

 • zbytky masa, kostí a kůže
 • fritovací oleje a tuky
 • rostliny napadené chorobami
 • textil, jednorázové pleny
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy
 • zbytky potravin živočišného původu
 • sáčky z vysavačů
 • stavební odpad, kamení
 • popel z uhlí a cigaret

Více informací

Kam s bioodpadem ve Vsetíně?

Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, neznečištěné chemickými látkami, lze předávat v komunitní kompostárně, která je umístěna v lokalitě ul. Poschlá.

Textil

PATŘÍ

 • oblečení
 • obuv
 • módní doplňky, které lze ještě unosit

NEPATŘÍ

 • netextilní materiály
 • silně znečištěné materiály (od potravin, krve, plísně, chemie, barev apod.)

Více informací

Textil se odkládá do speciálních sběrných nádob, které mají barvu bílou a jsou označeny logem společnosti TEXTIL ECO

Svozový vůz odveze textil do třídírny, kde se dále dotřiďuje na několik různých kategorií dle materiálu, a vyřazují se nenositelné a nepoužitelné kusy textilu. Oblečení, které je ještě možné nosit se znovu pošle do oběhu prostřednictvím bazarů nebo charit, nepoužitelný textil se mechanicky down-cykluje nebo likviduje.

Jedlé oleje a tuky

PATŘÍ

 • olej ze smažení
 • olej z nakládaných potravin
 • olej z rybiček
 • olej ze salátu
 • máslo, sádlo, margaríny, ztužené tuky

NEPATŘÍ

 • technické oleje
 • motorové oleje

Více informací

Jedlé oleje a tuky se odkládají v uzavřených PET lahvích do černých sběrných nádob (popelnic) s označením „Jedlé oleje“

Vytříděný olej z černých nádob je svážen do továrny, kde je nejprve přeceděn a pak poslán na čistící linku. Tam se čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily nečistoty a zbytková voda. Takto vyčištěný olej se stává hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv do letadel a automobilů. PET lahve, do kterých do olej ukládán, se vyčistí a také recyklují.

Nebezpečný odpad

PATŘÍ

 • barvy, laky
 • lepidla a rozpouštědla
 • maziva a náplně do motorů
 • pesticidy
 • léky
 • domácí chemikálie
 • prostředky proti hmyzu, plísním, apod.
 • rtuťové teploměry

NEPATŘÍ

 • kovové tlakové obaly , které neobsahují nebezpečné náplně (např. od šlehačky, kosmetiky, apod.)
 • alkalické baterie

Více informací

Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrných dvorů – LCO Bobrky nebo v areálu nákupního centra Kaufland Vsetín

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

Elektroodpad a baterie

PATŘÍ

 • staré a nefunkční elektrozařízení (pračky, myčky, chladničky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, fény, televize, rádia, mobilní telefony, počítače, zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, klimatizace, bojlery, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle aj.)
 • baterie
 • akumulátory

NEPATŘÍ

 • kabely a dráty
 • elektrické vodiče a pojistky
 • elektroinstalační materiál

Více informací

Elekroodpady a baterie můžete odkládat do speciálních červených kontejnerů nebo do sběrných dvorů

Do červených kontejnerů patří drobná elektrozařízení kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), baterie a akumulátory. Kde se nachází kontejner ve vašem okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz.

V budově Městského úřadu Vsetín je umístěna nádoba (E-box), která je vhodná převážně pro drobná elektrozařízení a také baterie. Do E-boxu patří např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Vedle E-boxu je také umístěna malá sběrná nádoba, která je určená pouze pro světelné zdroje. Nejbližší sběrné místo si můžete najít zde.

Objemný odpad

PATŘÍ

 • starý nábytek
 • matrace
 • koberce a linolea
 • kuchyňské linky

NEPATŘÍ

 • stavební odpad a sutě
 • drobné předměty a obaly, které se, díky svým rozměrům, jinak vejdou do veřejně přístupných sběrných nádob

Více informací

Objemné odpady můžete odkládat do sběrných dvorů – LCO Bobrky nebo v areálu nákupního centra Kaufland Vsetín

POZOR!

Stavební a demoliční odpad lze za poplatek dle ceníku Technických služeb Vsetín s.r.o. předávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Logistickém centru odpadů na Bobrkách. Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob – tento odpad není komunálním odpadem.

Směsný komunální (zbytkový) odpad

PATŘÍ

 • vyhaslý a studený popel
 • naplněné sáčky z vysavačů
 • zbytky vařených jídel a prošlé potraviny
 • odpady  živočišného původu z kuchyně
 • dětské pleny a použité hygienické potřeby
 • apod.

NEPATŘÍ

 • nebezpečné odpady, látky a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob
 • uhynulá zvířata
 • využitelné odpady (papír a nápojové kartony, plasty, kovy, sklo, bioodpady, textil)
 • nebezpečné a objemné odpady
 • jedlé oleje a tuky
 • textil
 • apod.

Více informací

Kam se směsným odpadem?

Směsný komunální odpad se odkládá do černých sběrných popelnic a kontejnerů a také do černých plastových pytlů. Drobný směsný komunální odpad lze uložit také do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě.