Zodpovědné třídení odpadů má smysl. Třídíme ale na Vsetíně dostatečně dobře?

Jak správně třídit? Zhlédnout video

Aktuálně

28. 05. 2024

Akce Ukliď si svůj sklep začíná 1. června

Stejně jako vloni i letos radnice ve spolupráci s Technickými službami Vsetín (TS) umožní občanům objednat si přistavení velkoobjemového kontejneru na domovní ...

Číst celý článek

Co prozradil rozbor směsných odpadů z černých popelnic na Vsetíně? Více než polovina odpadů v nich skončila zbytečně.

Nepatří

Papír a lepenka

Podíl 9.2%

Jak správně třídit

Nápojové kartony

Podíl 0.8%

Jak správně třídit

Plast

Podíl 10.3%

Jak správně třídit

Textil

Podíl 2.7%

Jak správně třídit

Sklo

Podíl 2.4%

Jak správně třídit

Bioodpad

Podíl 26.3%

Jak správně třídit

Nebezpečný odpad a elektro

Podíl 0.2%

Jak správně třídit

Patří

Nespotřebované potraviny

Podíl 9.6%

Zbytkový odpad

Podíl 36.5%

Nepatří

Papír a lepenka

Nápojové kartony

Plast

Textil

Sklo

Bioodpad

Kovy

Nebezpečný odpad a elektro

Patří

Nespotřebované potraviny

Zbytkový odpad

Co s odpady?

1.

Předcházení vzniku

Už při nákupu můžeme ovlivnit množství odpadů, které doma vznikají.

2.

Opětovné využití

Ne vše je nutné vyhazovat, některé věci můžeme znovu využít (např. zavařovací sklenice).

3.

Třídění a recyklace

Z vytříděných odpadů vznikají suroviny pro další výrobu.

4.

Energetické využití

Odpady, které nejsou vhodné pro recyklaci, je možné využít pro získání tepla a elektřiny.

5.

Odstranění

I přes naši veškerou snahu zbývá odpad, který není možné nijak využít. Takový odpad končí na skládkách.

A víte jak správně třídit?

Zjistit

Co všechno je nutné zajistit pro provoz odpadového hospodářství? Náklady za rok 2023 činily v průměru 1 659 Kč na každého z nás.

Sběr a svoz tříděných odpadů

Celkové náklady na sběr a svoz odděleně sbíraných využitelných složek odpadů činily loni 5 224 969 Kč (207 Kč/osobu). Za správné třídění odpadů získává naše město odměny ze systému EKO-KOM.

Osvěta a vzdělávaní

Osvěta a vzdělávaní je neodmyslitelnou součástí správného nakládání s odpady. Našemu městu s touto činnosti pomáhá společnost EKO-KOM se svými vzdělávacími programy na školách a dalšími projekty.

Bioodpady a kompostárna

Celkové náklady na zajištění provozu komunitní kompostárny, která je umístěna v lokalitě ul. Poschlá, činily v loňském roce 1 430 000 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 56 Kč.

Likvidace černých skládek

Celkové náklady na likvidaci černých skládek činily v loňském roce 852 354 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 34 Kč.

Administrativa odpadového hospodářství

Naše město má náklady spojené také s administrativou v odpadovém hospodářství (např. vedení evidence odpadů, výběr poplatků apod.)

Objemné odpady

Celkové náklady na zajištění sběru a svozu objemných odpadů činily v loňském roce 3 093 348 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 122 Kč.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Celkové náklady za sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně plateb za zneškodnění) činily v loňském roce 300 321 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 12 Kč.

Směsné komunální odpady

Vůbec nejnákladnější činností v odpadovém hospodářství je sběr a svoz směsných komunálních (zbytkových) odpadů. V loňském roce dosáhly náklady 18 519 590 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 733 Kč.

SBĚRNÝ DVŮR

Provoz sběrných dvorů

Celkové náklady na provoz sběrných dvorů činily v loňském roce 2 744 845 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 109 Kč.

Úklid veřejného prostranství

Celkové náklady na zajištění čistoty veřejného prostranství (ruční i strojní čištění) a vysypávání odpadkových košů činily v loňském roce 9 279 000 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 367 Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů

Celkové náklady na sběr a svoz odděleně sbíraných využitelných složek odpadů činily loni 5 224 969 Kč (207 Kč/osobu). Za správné třídění odpadů získává naše město odměny ze systému EKO-KOM.

Osvěta a vzdělávaní

Osvěta a vzdělávaní je neodmyslitelnou součástí správného nakládání s odpady. Našemu městu s touto činnosti pomáhá společnost EKO-KOM se svými vzdělávacími programy na školách a dalšími projekty.

Bioodpady a kompostárna

Celkové náklady na zajištění provozu komunitní kompostárny, která je umístěna v lokalitě ul. Poschlá, činily v loňském roce 1 430 000 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 56 Kč.

Likvidace černých skládek

Celkové náklady na likvidaci černých skládek činily v loňském roce 852 354 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 34 Kč.

Administrativa odpadového hospodářství

Naše město má náklady spojené také s administrativou v odpadovém hospodářství (např. vedení evidence odpadů, výběr poplatků apod.)

Objemné odpady

Celkové náklady na zajištění sběru a svozu objemných odpadů činily v loňském roce 3 093 348 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 122 Kč.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Celkové náklady za sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně plateb za zneškodnění) činily v loňském roce 300 321 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 12 Kč.

Směsné komunální odpady

Vůbec nejnákladnější činností v odpadovém hospodářství je sběr a svoz směsných komunálních (zbytkových) odpadů. V loňském roce dosáhly náklady 18 519 590 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 733 Kč.

SBĚRNÝ DVŮR

Provoz sběrných dvorů

Celkové náklady na provoz sběrných dvorů činily v loňském roce 2 744 845 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 109 Kč.

Úklid veřejného prostranství

Celkové náklady na zajištění čistoty veřejného prostranství (ruční i strojní čištění) a vysypávání odpadkových košů činily v loňském roce 9 279 000 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 367 Kč.

Desatero správného třidiče

Zjisti, kde máš popelnice

Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, výkupnu druhotných surovin, lékárnu, kam lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Mapu kontejnerových stanovišť najdeš zde.

Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu

Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete doma potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a papíru, apod. Použijte speciálně členěné odpadkové koše nebo plastové tašky, klidně jen postavené do větší papírové krabice – podle vašich prostorových možností. Nejlepší je odpady roztřídit již v domácnosti!

Třiď správně plasty a šlapej PET

PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky, lahvičky od saponátu apod.) a také drobné kovové odpady, jako jsou plechovky o nápojů a konzervy od potravin. Všechny plastové i kovové obaly, které třídíte, musí být důkladně vyprázdněny. Nemusíte je ale vymývat – jejich obsah stačí třeba jen důkladně vyškrábnout.

Sklo vytřiď do zeleného a bílého kontejneru

Skleněné lahve a sklenice řádně vytřiďte. Čiré sklo vhazujte do bílých kontejnerů a barevné sklo do těch zelených. Pokud nemáte v blízkosti bílý kontejner, tak můžete čiré sklo odložit i do toho zeleného. Některé sklenice ale můžete využít opakovaně, např. k zavařování či uskladnění potravin.

Papír a nápojový karton do modrého kontejneru

Starý papír vytřiď do modrého kontejneru. Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, pokud soutěží ve sběru papíru. Papír objemných rozměrů (např. krabice od spotřebičů, nábytku, apod.) můžete odložit do sběrných dvorů. A nezapomeňte, že ve Vsetíně patří do modrých kontejnerů také nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů a ostatních nápojů.

Třiď i nebezpečný odpad a elektrospotřebiče

Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, oleje, ředidla i nádoby jimi znečištěné) nepatří do běžných nádob na směsný odpad. Odneste ho do sběrných dvorů. Prošlé a nevyužívané léky můžete odevzdat v lékárnách. Vysloužilé baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory, prodejny elektro, sběrné boxy a nádoby).

Využívej sběrné dvory

Papír, nápojové kartony, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky i textil lze odevzdávat i ve sběrných dvorech – LCO Bobrky nebo v areálu nákupního centra Kaufland Vsetín. Ve sběrných dvorech je možné dále bezplatně odevzdat nebezpečný odpad, objemný odpad (odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob – např. koberce, matrace, nábytek).

Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří

Ve Vsetíně platí vyhláška, která přesně stanovuje, kam který druh odpadu správně patří.  Žádný odpad nesmí být ani odhozen mimo místa k tomu určená a už vůbec ne na zem! Nepokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale odneste je, až bude nádoba vyvezena. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora.

Nevíš si rady, zeptej se

Přesné informace o třídění odpadů naleznete také na samotných barevných kontejnerech. S dotazem se můžete obrátit na odborníky prostřednictvím těchto stránek. Další odpovědi na nejčastější otázky kolem třídění a recyklace odpadů naleznete také na www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz

Snaž se vyhazovat co nejméně

Už při nákupu myslete na to, že se každý obal stane odpadem. Dávejte přednost zboží v obalech, které můžete vytřídit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb, apod.), kupujte větší balení, nakupujte podle předem připraveného seznamu a noste si svou nákupní tašku.

Mapa kontejnerových hnízd

Celá obrazovka

Užitečné odkazy

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Ing. Lucie Vaňková

Odpadové hospodářství města

+420 737 104 708

lucie.vankova@mestovsetin.cz

Lucie Čížková

Místní poplatek za komunální odpad - fyzické osoby a cizinci

+420 571 491 514

lucie.cizkova@mestovsetin.cz

Ing. Jana Pekařová

Místní poplatek za komunální odpad - rekreační objekty, byty nebo rodinné domy, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

+420 571 491 533

jana.pekarova@mestovsetin.cz